PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva driver vi med?

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å være åpne og inkluderende for å nå ut til brede lag av befolkningen. Frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. Frivillighetssentralen i Hammerfest eies og drives av Norges Handikapforbund Hammerfest. (Handikaplaget)